Reference

ASW Inženjering je do zadovoljnih korisnika došao kvalitetom svojih prozvoda, svojom spremnošću i sposobnošću da te proizvode prilagodi zahtevima korisnika i kontinuiranom podrškom u eksploataciji sistema.

Proizvode kompanije ASW Inženjering koristi veliki broj uspešnih kompanija u regionu. Najznačajnije reference kompanija ASW Inženjering ima u sektoru trgovine, veleprodaje i magacinskog poslovanja, maloprodaje, zatim u sektoru telekomunikacionih usluga i parking servisa. Potvrda naše vrednosti je veliki broj zadovoljnih korisnika naših programa.

DIRG Bijeljina

Lokacija:

Banja Luka, BIH

Kategorija:

Javna Preduzeća

Proizvodi:

asw:dominus
Centralni ERP sistem
asw:opus
Sistem za upravljanje ljudskim resursima
asw:temporis
Sistem za upravljanje parking službe

J.P. Skloništa

Lokacija:

Beograd, Srbija

Kategorija:

Javna Preduzeća

Proizvodi:

asw:dominus
Centralni ERP sistem
asw:opus
Sistem za upravljanje ljudskim resursima
asw:libris
asw:officius
CRM sistem

AUDIOTEX

Lokacija:

Banja Luka, BIH

Kategorija:

Javna Preduzeća

Proizvodi:

asw:dominus
Centralni ERP sistem
asw:sapiens
Sistem za podršku u odlučivanju
asw:temporis
Sistem za upravljanje parking službe
asw:examinus
Sistem za inspekciju vozila

Vodovod i Kanalizacija

Lokacija:

Podgorica, Crna Gora

Kategorija:

Javna Preduzeća

Proizvodi:

asw:dominus
Centralni ERP sistem
asw:opus
Sistem za upravljanje ljudskim resursima
asw:sapiens
Sistem za podršku u odlučivanju
asw:utilitas
Sistem za obračun i naplatu komunalnih usluga
asw:libris

Kancelarija za veterinarstvo, agencija za obilježavanje životinja

Lokacija:

BIH

Kategorija:

Javna Preduzeća

Proizvodi:

asw:aimcs
System za identifikaciju i praćenje životinja

Vodovod i kanalizacija

Lokacija:

Cetinje, Crna Gora

Kategorija:

Javna Preduzeća

Proizvodi:

asw:dominus
Centralni ERP sistem
asw:sapiens
Sistem za podršku u odlučivanju
asw:opus
Sistem za upravljanje ljudskim resursima
asw:utilitas
Sistem za obračun i naplatu komunalnih usluga
asw:libris

AUTOPUTEVI RS

Lokacija:

Banja Luka, BIH

Kategorija:

Javna Preduzeća

Proizvodi:

asw:dominus
Centralni ERP sistem
asw:opus
Sistem za upravljanje ljudskim resursima

Vlada Brčko Distrikt

Lokacija:

Brčko Distrikt, BIH

Kategorija:

Javna Preduzeća

Proizvodi:

asw:libris