asw:utilitas

Softversko rešenje koje u potpunosti pruža IT podršku komunalnim preduzećima

asw:utilitas u potpunosti pruža IT podršku svim procesima u komunalnim preduzećima. Predstavlja moderan sistem za izračunavanje i prikupljanje različitih vrsta komunalnih usluga kao što su voda, plin, struja, grejanje, održavanje i čišćenje zgrada, odlaganje otpada i drugo.

Tokom svog poslovanja komunalna preduzeća izvršavaju različite i vrlo složene poslovne procese. Najznačajniji od njih su:

 • Izgradnja i održavanje mreže
 • Sklapanje potrošačkih ugovora
 • Merenje potrošnje
 • Obračun i zaduživanje potrošača
 • Praćenje naplate
 • Opomenjivanje i utuživanje neredovnih platiša
 • Odnosi sa kupcima (CRM)
 • Radni nalozi, poslovi u toku i mnogi drugi procesi

U toku izvršavanja navedenih poslovnih procesa, komunalna preduzeća susreću se sa različitim izazovima koji utiču na ekonomičnost, produktivnost i profitabilnost, kao i kvalitet izvršene usluge.

Spoljni faktori koji imaju najveći uticaj na poslovanje su:

 • Veliki broj potrošača i događaja koji se meri desetinama hiljada
 • Teritorijalna disperzija potrošača (potrošači su raspoređeni na teritoriji grada i šire)
 • Složena mreža i međusobna zavisnost mreže i potrošača (više potrošača na jednom priključku, zbirni i interni potrošači itd)
 • Otežano očitavanje uslovljeno terenom i vremenskim uslovima
 • Slaba platežna moć potrošača
 • Loša pravna regulativa i praksa u regionu
 • Zahtevni i netolerantni potrošači na greške

Komunalne usluge kao socijalna kategorija i osnovno ljudsko pravo a takođe postaju i političko pitanje.

Eksperti ASW-a, na osnovu dugogodišnjeg iskustva u rešavanju sličnih problema i najbolje svetske prakse, razvili su rešenje koje pomaže komunalnim preduzećima da prevaziđu navedene izazove i unaprede svoje poslovanje. Primenom rešenja, komunalna preduzeća ubrzavaju poslovne procese i štede vreme što dovodi do većeg kvaliteta usluge, zadovoljstva krajnjih korisnika i ostvarivanja ekonomskih ciljeva preduzeća.

Svojim funkcionalnim sadržajem i tehničkim rešenjem, asw:utilitas obezbeđuje:

 •  Transparentnost informacija
 •  Centralizaciju podataka uz istovremenu distribucija funkcija
 • Dobru koordinaciju i kolaboraciju tokom izvršavanja poslovnih procesa
 • Tačne i blagovremene podatke koji su osnova za odlučivanje

asw:utilitas se sastoji iz sledećih modula:

 • Teritorijalna konfiguracija
 • Tarifni sistem
 • Resursi (mreža)
 • Potrošači
 • Očitavanje utrošenog
 • Obračun
 • Računi
 • Praćenje naplate
 • Utuženja
 • Evidencija novonastalih troškova
 • Rokovnik i planer za pravnike
 • Radni nalozi
 • CRM

Preuzmite Brošuru