asw:mercantis

RMS - Popularan, fleksibilan proizvod koji u potpunosti podržava procese unutar maloprodajne kompanije.

Rešenje pokriva raspon od manjih prodavnica, sa kompletnim rešenjem na jednoj radnoj stanici, sve do hipermarketa i robnih kuća sa desetinama kasa i centralizovanom bazom podataka.

asw:mercantis je proizvod integrisan sa poslovnim informacionim sistemom asw:dominus. Integracijom sistema dobija se trenutan i kompletan uvid u celokupno poslovanje kompanije i mogućnost centralizovanog upravljanja svim resursima.

Proizvod je razvijen upotrebom Open Source softvera i Oracle Tehnologije što obezbeđuje modularnost, portabilnost i minimizaciju investicije korisnika. Korisnička interakcija i poslovna logika se bazira na Javi, baza podaka na vodećem Open Source proizvodu PostgreSQL-u i, shodno tome, klijenti i server mogu, potpuno transparentno, koristiti Linux ili Windows operativni sistem. Koncept i implemetacija POS sistema su zasnovani na široko prihvaćenom JavaPOS/UPOS standardu koji obezbedjuje transparentnost rada perifernih uređaja.

asw:mercantis je funkcionalno sastavljen od sledećih modula:

  • Podsistem za praćenje poslovanja pojedinačnog objekta (BackOffice),
  • Podistem kasa (POS – Point of Sale),
  • Podsistem za centralno praćenje maloprodaje,
  • Podsistem za sinhronizaciju podataka (asw:pontis),
  • Podsistem za marketing (asw:loyalty).

Preuzmite Brošuru