Distribucija pića i hrane u okviru HoReCa sistema

Kompanija SCB
Država Beograd, Srbija
Industrija Veleprodaja, Maloprodaja

Tehnologije

Oracle
Java
PostgreSql
Linux

Proizvodi

Opis

Kompanija SCB se bavi distribucijom pića i hrane u okviru horeca sistema. Od osnivanja 2000. godine do danas, beleži konstantan razvoj i uspeh na tržištu. Kompanija je tako organizovana da u svakom trenutku može da reaguje na zahteve kupaca, i izvrši dostavu robe u istom danu. Cilj projekta je da se implementacijom integralnog informacionog sistema, uspostavi kvalitetna i pouzdana kontrola nad sistemom distribucije hrane i pića objektima HoReCa grupe. Najbitniji deo sistema je brzo i kvalitetno upravljanje magacinskim poslovanjem i kontrola transporta. Pored distribucije hrane i pića, kompanija SCB je počela otvaranje sopstvenog lanca maloprodajnih objekata, pa je bilo potrebno da informacioni sistem pokrije i taj segment poslovanja i da se integriše sa centralnim sistemom.

Realizacija

Sve faze realizacije projekta su zavrsene u planiranim rokovima. Centralni ERP sistem asw:dominus uz podršku upotrebe wireless PDA uređaja (RF Terminala) u magacinskom poslovanju obezbedio je kvalitetnu i pouzdanu kontrolu magacinskog poslovanja, kao i pripremu robe za svakodnevnu distribuciju. Sistem za upravljanje transportom integrisan u asw:dominus sistem, obezbedio je da se proces od naručivanja do distribucije robe obavlja brzo i bez čekanja. Integracijom podsistema za maloprodaju i transfer podataka, obezbeđena je kvalitetna podrška procesu distribucije robe kroz svoje maloprodajne objekte. U martu 2012 godine planirano je otvaranje Cash&Carry objekta u Beogradu. Kontrolu nad procesom otvaranja maloprodajnih objekata je nakon obuke preuzeo IT tim kompanije SCB. Tehnologija integralnog informacionog sistema je pružila mogućnost brzog i lakog širenja maloprodajne mreže uz potpunu kontrolu nad poslovanjem iz centrale.