Upravljanje maloprodajnim lancem od 600 kioska

Kompanija Štampa sistem
Država Beograd, Srbija
Industrija Maloprodaja, Distribucija štampe

Tehnologije

Oracle
Java
Microstrategy
PostgreSql
Linux

Proizvodi

Opis

Kompanija Štampa sistem predstavlja jedan od najvećih maloprodajnih lanaca kiosaka u Srbiji, sa oko 600 kioaka i corner shop-ova. Dalji razvoj kompanije zahtevao je kvalitetniju informacionu podršku u svim segmentima. Osnovni cilj projekta je bio da se uvede integralni informacioni sistem koji bi omogućio veći stepen kontrole i upravljanja svim resursima. Projekat je obuhvatao uvođenje PC POS rešenja u kioske, kako bi se obezbedilo kompletno robno i finansijsko upravljanje maloprodajnom mrežom iz centrale. Specifičan zahtev projekta bio je razvoj novog proizvoda za tiražiranje novina prema zahtevu korisnika. Za potrebe top-menadžmenta implementiran je sistem za plan i analizu rezultata poslovanja u okviru business intelligence-a.

Realizacija

Realizacija ovog složenog projekta obuhvatao je faznu realizaciju podsistema u skladu sa prioritetima koje je definisao korisnik. Paralelno sa implementacijom razvijan je sistem za tiražiranje asw:stampa, tako da je kompletan projekat sa puštanjem prvih 50 maloprodajnih objekata bio završen za 6 meseci. Nakon uvođenja PC POS sistema asw:mercantis, kompanija Štampa sistem je imala tačne i ažurne informacije o zalihama i prodaji i mogućnost da unapredi sistem planiranja distribucije robe. Funkcija kioska se znatno promenila jer sada omogućava uvođenje novih usluga (prodaja ulaznica, loto, pre-paid dopune itd.) bez ulaganja u dodatnu opremu. Svaki kiosk se sada prati kao profitni centar i ostvaren rezultat se koristi kod definisanja bonusa za zaposlene. Centralni ERP sistem asw:dominus obezbedio je da se dokumenti unose na jednom mestu i da se automatizacijom kod planiranja zaliha i tiraža poveća efikasnost i efektivnost rada. Analize dobijene iz business intelligence sistema asw:sapiens, menadžment koristi kako bi pratio profitabilnost po različitim kriterijumima i donosio kvalitetne odluke za dalji razvoj poslovanja.