Prema podacima o analizi boniteta koju vrši CompanyWall business za desetine hiljada klijenata u regionu, naša kompanija u kontinuitetu ostvaruje odličan bonitet čime dokazujemo finansijsku stabilnost i stičemo poverenje poslovnih partnera.

"Zahvaljujući odličnim poslovnim performansama koje ostvarujete tri godine za redom, ostvarili ste pravo na PLAKETU ZLATNE BONITETNE IZVRSNOSTI koju CompanyWall business dodeljuje najkonkurentnijim kompanijama na teritoriji Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tim povodom Vam uz ovaj dopis uručujemo kristalnu plaketu, simbol transparentnog rada i poslovnog prestiža."

- CompanyWall business tim