PC Press je lider na tržištu ICT izdavaštva u Srbiji. Izdavačka kuća PC Press je godinama, kroz časopis i specijalna izdanja, pomerala granice ICT tržišta.

PC Press-ova misija, da kroz tekstove sa naglašenom autorskom crtom čitaocima ne samo prenese korisne informacije, nego i pruži štivo zanimljivo za čitanje, prepoznata je od strane najšireg kruga informatičara i korisnika modernih tehnologija, kao i od poslovnih partnera, uspešnih računarskih firmi.

Pročitajte njihov članak o našoj firmi ovde.