Kompanija ASW je na događaju okupila sve svoje klijente kojim su predstavljene tehnologije Mašinskog učenja kao i aktuelni rezultati koje je tim Laboratorije za Mašinsko učenje napravio u proteklom periodu. Pored prezentacija prikazane su i interaktivne metode vizuelizacija dobijenih rezultata koje je moguće koristiti.

Događaj je otvorio direktor kompanije ASW gospodin Nenad Avlijaš koji je prisutne podsetio na različite periode primene IT u poslovnim sistemima, i predstavio elemente koji su doveli do sadašnjeg perioda koji je obeležen primenom Mašinskog učenja u takvim sistemima.Teme sa „Open Day-a“ su bile sledeće:

Tema – Uvod u tehnologije Mašinskog učenja

Filip Jekic, Inženjer ASW Laboratorije za Mašinsko ucenje i Asistent na Matematickom fakultetu upoznao je partnere sa Tehnologijama i Metodologiji Mašinskog učenja i veštacke inteligencije konkretno, korišćenje neuronskih mreža.

Tema – Loyalty program – primer Super Kartice

Filip jekić predstavio je rešenja algoritama poput klasterizacije korisnika i prevodjenja korisnika u više grupe koja su uradjena za Super Karticu, a koja su donela pobedu na održanom „Super Konkurs“-u.

Tema – Recommender sistemi

Danijel Subotić, takodje Inženjer ASW Laboratorije za Mašinsko učenje i Asistent na Matematičkom fakultetu u svojoj prezentaciji predstavio je Recommender sisteme – pametne sisteme za preporuku gde je akcenat bio na personalizovanim ponudama za lojalne kupce. Prikazani su rezultati i konkretni primeri koje je sistem Mašinskog učenja kreirao za jednog od postojećih klijenata.

 

Tema – Optimizacija Magacina

Bojan Ivković, vođa tima za implementaciju softverskih rešenja demonstrirao je sistem za optimizaciju rasporeda u magacinu na sedmičnom nivou zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Sistem omogućava ptimalno planiranje i organizacija skladišnog prostora, ubrzanje svih procesa magacinskog poslovanja, optimizacija kretanja kroz magacin, efikasnija manipulacija robom, povećana kontrola kretanja robe i uštena u vremenu dostave. Sa konkretnim primerom svi prisutni su mogli da vide kako je sistem optimizovao postojeći magacin jednog od klijenta.

_

Posle kratke pauze predstavljena su i dva najzanimljivija i najznačajnija sistema koja su razvijena u okviru Mašinskog učenja.

_

Tema – Predikcije

Filip Jekić je predstavio sisteme za Predikcije u okviru kojih se rade predikcije budžeta, planiranje prodaje do nivoa robne grupe, brenda, organizacione jedinice i artikla. Preciznim predikcijama prodaje i potražnje omogućava se klijentima da povećaju profit

i uštede novac kroz planiranje, nabavku  i optimizaciju zaliha.

 

Tema – Optimizacija cena

Danijel Subotić je predstavio kako alati Mašinskog učenja prave najbolji odabir cene i popusta za odredjene artikle koji maksimizuju razliku u ceni, prometu ili količini. Na konkretnom primeru je pokazana i optimizacija cena kroz analizu međusobnih zavisnosti prodaje raznih artikala. Sistem omogućava maksimizacija profita uz idealan odabir cena koje bi dugotrajno donele koristi kupcima i neposredno kompaniji.

 

Dan je zatvorio direktor kompanije ASW Nenad Avlijaš koji je ukazao na činjenicu da najveće i najbogatije svetske firme već uključuju Mašinsko učenje u svoje proizvode i u svoje poslovanje.

 

U nastavku, gospodin Avlijaš je ukazao na veoma kvalitetne resurse za razvoj mašinskog učenja u Srbiji i sugerisao klijentima ASW konkretnu primenu već postignutih rezultata u tom domenu u okviru ASW proizvoda.

 

Na ovom linku možete pogledati i kratku reportažu koju je napravila ekipa novinara i snimatelja iz RTS-a.