„Machine Learning“ je naučna metoda koja primenjuje alogoritme iz oblasti statističke analize u svrhu najboljeg donošenja odluka. To je metoda veštačke inteligencije koja se bazira na visokoj automatizaciji procesa sa ciljem da računar samostalno bez intervencije čoveka predvidi i predloži rešenje. Koristi se u širokom spektru privrednih grana kao što su: telekomunikacije, naftna industrija, trgovina, farmacija…

 

Google je istaknuta kompanija koja visoko pozicionira „Machine Learning“ u svom poslovanju i to se vidi kroz algoritam društvenih mreža SNA (Social Network Analysis). Pored Google-a, kompanije koje su takođe uvele koncept „Big Data“ tehnologije su: Facebook, Messenger, Vodafone, Orange, Verison, Global Pharm itd.

 

ASW se kontinuirano prilagođava inovacijama na svetskom IT tržištu i svojim kvalitetnim kadrom odgovara na izazove koje lideri postavljaju. Polazne premise ovog projekta na osnovu kojih će se ovo rešenje i razvijati su zahtevi tržišta i zadovoljenje potreba klijenata.

 

Detaljnije informacije možete pronaći ovde.