Implemetacijom Centralnog ERP sistema asw:dominus izvršena je potpuna integracija svih funkcija i procesa u poslovnom sistemu Marmil a  integracijom proizvoda asw:opus rešeno je praćenje ljudskih resursa.

 

Sistem u maloprodajnim objektima u potpunosti je integrisan sa centralnim  sistemom i omogućava kompletnu kontrolu i upravljanje. Pod tim se podrazumeva određivanje asortimana, nabavku od dobavljača, naručivanje od strane prodavnica, izradu kalkulacija u prodavnici ili u centrali za prodavnicu i slično. Upravljanje cenama je takođe u potpunosti centralizovano što omogućava efikasan rad i smanjenje administrativnog rada na održavanju cenovnika. Automatskom sinhronizacijom podataka (asw:pontis) se postiže visok stepen sinhronizacije dokumenata i šifarnika i integracije centralnog sistema i maloprodajnih objekata.

 

asw:loyalty sistem predstavlja nadogradnju rešenja za maloprodaju pomoću kojeg se rukovodi svim marketinškim aktivnosti sa jednog mesta Na osnovu zahteva Marmil d.o.o. kompanije, uvedena su tri modula asw:loyalty sistema: akcijska sniženja, nagradne akcije i kartice lojalnosti evidencionog nivoa.Instalacija sistema je uspešno završena i održane su obuke za: veleprodaju, finasije, materijal, proizvodnju, maloprodaju a operativan rad je započeo 18.07.2016 puštanjam prve prodavnice.