2017. godine, kompanija se pridružuje “Abris Capital Partners”, jednim od vodećih investicionih fondova centralne Evrope. Nakon akvizicije, jedna od primarnih aktivnosti bila je investicija u integralni informacioni sistem.

 

ASW Inženjering je zahteve Kopernikusa realizovao implementacijom proizvoda i rešenja koji mogu da podrže i unaprede poslovanje ovakve specifične delatnosti i složenosti kompanije.

 

Proizvodi i rešenja koji se implementiraju:

 

asw:domiuns – centralni ERP sistem,

asw:opus – sistem za praćenje ljudskih resursa,

asw:credis – sistem za obračun i naplatu različitih usluga i upravljanje odnosima sa korisnicima

asw:libris – sistem za upravljanje dokumentacijom (DMS)

asw:sapiens – Business Intelligence

asw:officius – sistem za praćenje i kontrolu zahteva korisničke podrške, izdavanja naloga i planiranje dugoročnih aktivnosti

asw:portal – rešenje za interakciju sa korisnicima

call centar solution

Ciljevi koje će ugovoreni koncept rešenja Integralnog informacionog sistema (IIS) ispuniti su:

 

Olakšanje rada krajnjih korisnika i menadžmenta preduzeća kroz maksimalnu informatičku podršku poslovnim procesima

Visok stepen koordinacije i kolaboracije pri izvršavanju poslovnih procesa

Kontrola nad ukupnim resursima preduzeća

Povećano zadovoljstvo pretplatnika

Pozitivni finansijski efekti

Sprečavanje grešaka i zloupotreba uz potpunu kontrolu ključnih procesa – obračuna i praćenja naplate

 

 

Novi IIS, čija je implementacija započeta u junu 2017. ima za cilj da ubrza rast, unapredi tržišnu poziciju, smanji operativne troškove i u potpunosti podrži širenje mreže Kopernikusa.