Intervju u kojem direktor Avlijaš, kao tadašnji vođa projekta, govori o izazovima, pritiscima i uspehu njegovog tima koji se ogledao u kreiranju softverskog proizvoda koji je postao temelj svih ostalih sistema ove namene možete pročitati na sajtu Newsweek Srbija.