Novi integralni informacioni sistem obezbeđuje uslove za praćenje događaja i obradu podataka o tim događajima u realnom vremenu, što podrazumeva:

 

unos podataka na mestu njihovog realnog nastanka i njihova transparentnost na svim ostalim mestima u informacionom sistemu,

konzistentne i tačne podatke,

smanjenje opterećenja resursa,

podlogu za bolje izveštavanje.

U ukviru kompanije Qvattro Company d.o.o., koja posluje sa osnovnom delatnosću maloprodaja, instalirano je rešenje asw:opus i u ovom trenutku na bazi realnih informacija, sa visokim stepenom ažurnosti  može se kvalitetno upravljati kompleksnim poslovnim sistemom grupacije.