Server za centralu je instaliran i konfigurisan na Oracle Cloud platformi. Sistem je dimenzioniran na osnovu sedam maloprodajnih objekata sa tendencijom proširenja i prostorom za podatke za minimum 3 godine. Informacioni sistem omogućuje efikasno praćenje funkcija i resursa poslovnog sistema, te prikazuje realnu sliku stanja poslovnog sistema u svakom trenutku. 


Pored toga, prati i realizaciju funkcija koje menjaju stanje poslovnog sistema u trenutku njihovog izvršavanja.

 

U kompaniji Bisa Market d.o.o. nalaze se sledeća ASW rešenja:

1.    Centralni ERP sistem asw:dominus koji je podeljen na: 

 • Finansijski podsistem 
 • Knjigovodstveni podsistem 
 • Podsistem za upravljanje robnim tokovima 
 • Podsistem za praćenje osnovnih sredstava
 • Podsistem za praćenje ljudskih resursa
 • Podsistem za administraciju i konfiguraciju

 

2.    Sistem za upravljanje maloprodajom - RMS - asw:mercantis 

 • Back Office

 • POS (point of sale)

 • Podsistem za sinhronizaciju Pontis

  

Finansijski podsistem

 • Evidencija i obrada ulaznih računa 
 • Evidencija i obrada izlaznih računa 
 • Evidencija predloga za plaćanje 
 • Evidencija i obrada izvoda 
 • Evidencija i obrada blagajničkih naloga 
 • Evidencija i obrada putnih naloga 

 

Knjigovodstveni podsistem

 • Glavna knjiga 
 • Knjigovodstvo kupaca i dobavljača 
 • Završni račun 

 

Podsistem za praćenje osnovnih sredstava

 • Evidentiranje osnovnog sredstva 
 • Promena vrednosti osnovnog sredstva 
 • Obračun amortizacije 
 • Aktiviranje 
 • Popis 
 • Otuđenje 
 • Zaduženje i razduženje osnovnog sredstva 
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstava 

 

Podsistem za praćenje robe i gotovih proizvoda

 • Upravljanje robnim tokovima u centrali 
 • Upravljanje robnim tokovima u prodavnici 
 • Transfer
 • Robno knjigovodstvo

Podsistem za praćenje ljudskih resursa

 • Kadrovska evidencija
 • Obračun ličnih primanja

 

Podsistem za administraciju i konfiguraciju

Podsistem za administraciju i konfigurisanje se realizuje kroz modul za administraciju sistema, koji je standardno predstavljen aplikacijom Administracija sistema. Unutar njega su funkcije za upravljanje pravima pristupa.

Naš asw tim obezbeđuje uputstva, obuke za IT, skripte i automatizaciju bekap procedura.