Da li ste znali, da je ASW Inženjering bio prvi samostalni Oracle partner na teritoriji Srbije. ASW i Oracle partnerstvo počinje rane 1989., i od tada su prodata brojna ASW softverska rešenja koja koriste Oracle licence za širok spektar domaćih i regionalnih klijenata.

Jula 2019. prvi put ASW Inženjering podiže svoj ERP na Oracle Cloud, da bi zadovoljili potrebe hotela Marriott u Banja Luci. 


 

9 razloga za ERP na Cloudu:

- Brojne opcije pristupa informacijama

- Dodavanje novih zaposlenih u bilo kom vremenskom intervalu

- Centralizacija podataka

- Nema skupih održavanja servera

- Izuzetna sigurnost podataka 

- Čuvanje podataka sa visokim nivoom enkripcije

- Lako dodavanje novih proizvoda

- Za rad je potreban samo internet

 

Od 1989. ASW Inženjering nudi Oracle licence, a od sada ima u ponudi i ERP rešenja specijalizovana za hotele sa mogućnošću lakog integrisanja Oracle Opera Sistema za Booking, a sve zajedno je bazirano na Oracle Cloud.