Softverska rešenja kompanije ASW Inženjering su deo mnogih kompanija među kojima je i poznata srpska holding grupa “Centro štampa”. U okviru ovog poslovnog sistema posluju dve kompanije: MojKiosk lanac kiosaka i Centrosinergija koja se bavi distribucijom.

 

Takve poslovne grupe zahtevaju visok nivo komunikacije i obrade podataka u realnom  vremenu kao i stabilan sistem koji svakodnevno funkcioniše bez greške. ASW Inženjering je napravio sistem koji efikasno povezuje sve baze podataka u holding grupi “Centro štampa” pomoću softverskog rešenja koje ne samo da omogućava unutrašnju komunikaciju već i pouzdanosti i transparentnost.

 

Pa, kako čokoladica putuje od distributivnog centra Centrosinergije do Vašeg omiljenog kioska MojKiosk? Vođena je kroz sistem za planiranje zaliha koji određuje optimalnu zalihu svakog kioska i pokriva svakodnevno poslovanje jednog distributivnog centra, 9 "kros dok" centara, 260 dostavnih vozila i 18000 mesta isporuke.

 

Algoritam za optimalno snabdevanje na bazi prikupljenih informacija o zalihi, prodaji, i slično određuje potrebnu količinu artikla u kiosku i u vidu otpremnice šalje podatke u WMS (warehouse management system - sistem za upravljanje skladištem). WMS preuzima ove informacije na osnovu kojih se radi komisioniranje čokoladice. Zatim TMS (transport management system - sistem za upravljanje transportom) specificira koliko čokoladica treba da se utovari, određuje na koji kamion će se utovariti i kojom rutom kamion treba da se kreće. Svima je poznato da čokoladice često nestaju tako da je neophodno da se stalno kontroliše njihovo brojno stanje. Na zahtev naših klijenata razvili smo sistem kontrole koji podrazumeva procenu na osnovu težine i snimka kamere. Jednom kada čokoladice prođu kontrolnu tačku spremne su za utovar i nastavak putovanja ka kioscima. Na kraju čokoladice stižu na police kioska, a potom i do Vas.

 

Ovo su sistemi koje grupa Moj Kiosk koristi za obavljanje svojih poslovnih procesa: