Supernova, poslovni koncept koji je nastao akvizicijom pojedinih telekomunikacijskih kompanija zbog razvoja biznisa i objedinjavanja resursa, uskoro će koristiti ASW multi-tenant rešenje na Cloud-u, u cilju omogućavanja skalabilnosti, optimizacije i centralizacije poslovnih procesa.

Multi-tenant rešenje je integralni informacioni sistem koji na jednoj centralizovanoj aplikaciji povezuje više različitih kompanija, koje imaju pristup isključivo svojim poslovnim informacijama i procesima. Sa druge strane, top menadžment na nivou Supernove ima centralizovan uvid u sve poslovne informacije i procese svih operatera, i tako može pratiti celokupan napredak. Jedna od prednosti takvog rešenja je skalabilnost, tj. mogućnost da se u postojeći sistem u slučaju nove akvizicije sa lakoćom uključi nova kompanija.

 

Implementacija ASW rešenja:

- asw:dominus (ERP sistem )

- asw:officius (CRM sistem )

- asw:opus (HRMS sistem)

- asw:credis (billing sistem za obračun i naplatu usluga)

- asw:sapiens (sistem za Business Inteligence)

- asw:libris (sistem za dokumentaciju)

- asw:portal (portal za menadžere, komunikacija sa internim i eksternim korisnicima)

 

ASW rešenja su dizajnirana tako da jasno oslikavaju organizacionu strukturu firme u svim poslovnim procesima i prilagođavaju se poslovnim zahtevima u cilju povećanja efikasnosti i produktivnosti. Ona pružaju visok stepen sigurnosti i zaštite podataka od neovlašćenog pristupa i rukovanja istim.