Pomeranje tržišta ka krajnjim korisnicima ASW Inženjeringu otvara vrata ka razvijanju android aplikacija koje će ljudi koristiti na svojim pametnim telefonima.

ASW Inženjering je razvio CRM Android aplikaciju za stanarske usluge firme ESON Group d.o.o. Koncept aplikacije podrazumeva korisničku podršku za stanare koji žele jednim klikom da podnesu zahtev za stanarsku uslugu, i CRM rešenja koje ih spaja sa ESON firmom za održavanje stambenih prostora.

Ovakva korisnička podrška omogućava jednostavnu, momentalnu i efikasnu komunikaciju izmedju stanara i izvršilaca tehničkog održavanja zgrade, čišćenja, obezbedjenja ili rešavanja ostalih potencijalnih problema vezanih za stanovanje. Stanari će moći interaktivno da učestvuju, i prate status realizacije zahtevanih usluga.

ASW je kao bazu za takvu aplikaciju postavio Multi-tenant rešenje, integralni informacioni sistem na Cloud-u.

8 prednosti Multi-tenant rešenja:

  1. Laka migracija podataka na postojeći softver
  2. Bez novih ulaganja u hardver
  3. Mogućnost simultanog rada više različitih korisnika na jednoj platformi sa pristupom samo onim informacijama koje se tiču isključivo njihovog posla
  4. Skalabilnost
  5. Centralizacija upravljačkih funkcija sa manje troškova
  6. Distribucija poslovnih funkcija, podrška razvoju biznisa
  7. Standardizacija procesa
  8. Optimalno korištene resursa