Za rad ove aplikacije je potreban android uređaj (pametni telefon ili PDA).

 

Zašto android aplikacija?

Zbog konkurentnosti android aplikacije, a samim tim šire i povoljnije ponude uređaja, kao i zbog lakše i brže instalacije na «jedan klik».

Osim toga što je brzina rada veća pri skeniranju stavki u odnosu na ručno unošenje, smanjuje se i mogućnost greške i na taj način se optimizuje ceo poslovni proces.

 

Zašto ASW Android aplikacija za maloprodaju?

 • Intuitivno ASW aplikativno rešenje lako za korišćenje.
 • Jednostavan i brz uvid u detalje posmatranog artikla.
 • Automatsko prebacivanje popisnog fajla u maloprodajni sistem putem interne wi-fi konekcije.
 • Online rad - rad sa aktuelnim podacima prodavnice, svaka promena u prodavnici je odmah vidljiva na uređaju.
 • Offline rad - u slučaju gubljenja konekcije, korisnik i dalje može da unosi artikle i količine, a svi artikli bivaju prepoznati u trenutku uspostavljanja veze.
 • Zaštita od neovlašćene upotrebe - rad u aplikaciji je moguć logovanjem sa asw:mercantis nalogom.
 • Personalizacija podataka - svi podaci kreirani u ASW android modulu na PDA uređaju nose informaciju o korisniku koji ih je kreirao.

 

Funkcije ASW Android aplikacije za maloprodaju:


1. Popis

 • Unos i brisanje fajla (popisne liste)
 • Kreiranje liste artikala
 • Izmena unete količine artikala
 • Biranje artikla
 • Zatvaranje fajla
 • Automatsko prebacivanje popisnog fajla u BackOffice

2. Provera detalja artikla

 • Uvid, provera i prikaz detalja artikla

3.  Rad sa dokumentima

 • Pregled liste otvorenih trebovanja maloprodajnog objekta
 • Kreiranje prijemnice od dobavljača i vezivanje za odabrano trebovanje
 • Evidencija samo artikala sa trebovanja skeniranjem pristigle robe
 • Unos količina primljene robe i poređenje sa trebovanim količinama
 • Potvrda prijemnice i trebovanja