Šta je svrha?

Svrha elektronskog/digitalnog potpisa je da potvrdi autentičnost sadržaja dokumenta (dokaz da dokument nije promenjen na putu od pošiljaoca do primaoca), kao i da obezbedi garantovanje identiteta pošiljaoca dokumenta. Digitalno potpisan dokument je punovažan bez pečata i ručnog potpisa. A u ovim uslovima rada u vanrednom stanju, predstavlja neophodnost i obezbedjuje kontinuirano kvalitetno poslovanje bez slanja faktura poštom.

 

Čemu služi?

Naš ERP upgrade podrazumeva sistem za integraciju sa visokim stepenom konfigurabilnosti koji služi za:

  • potpisivanje digitalnim poptisom:

      - faktura

      - svih izlaznih dokumenata

  • automatsko slanje na mail potpisanih izlaznih računa čime oni postaju e-računi kao i dokumenata čime oni postaju e-dokumenti
  • razmenu dokumenata sa komitentima u određenim formatima.

 

Izgled dela ERP sistema za Uvide E-Faktura i E-dokumenata:

 

Ako želite ovaj upgrade i više informacija kontaktirajte nas na: sales@asw.eu