Peta, po redu, Data Science Konferencija, održana jе 19. i 20. novembra 2019. godine u Beogradu. Više od 1500 entuzijasta i naučnika okupilo se i razmenjivalo svoje ideje o praktičnoj primeni i studijama slučaja iz oblasti Data Science .

Naš inženjer laboratorije za mašinsko učenje, Filip Jekić, održao je predavanje o primeni mašinskog učenja, sa akcentom na mehanizam odlučivanja u realnom vremenu za predikcije prodajeoptimizaciju zaliha i cena.  

Photo Credits: Data Science Conference