Laboratorija za mašinsko učenje i asw:maximus generišu predikcije proizvodnje alternativnih izvora električne energije na osnovu meteoroloških i istorijskih podataka o proizvodnji postojećih elektrana.

Ekološka svest je u porastu, kao i prihodi iz obnovljivih izvora energije. Prema istraživanju Allied Market Research, globalno tržište obnovljivih izvora energije procenjeno je na 928 milijardi dolara u 2017. godini, a očekuje se da će do 2025. godine dostići 1.512 milijarde dolara, što predstavlja godišnju stopu rasta od 6,1% od 2018. do 2025. godine.

Kao i za svaki drugi biznis, i za biznis sa obnovljivom energijom potrebno je optimizovati procese kako bi se u potpunosti povećale performanse, efikasnost i produktivnost. Za te namene najefikasniji su proizvodi na bazi mašinskog učenja. Vremenom predviđanja takvih proizvoda postaju sve kvalitetnija i preciznija. Više istorijskih podataka znači bolje predviđanje. Bolja predviđanja svake godine postaju dodatni prihod, jer se resursi konstantno optimizuju.

Pojednostavljena metodologija predviđanja proizvodnje solarnih elektrana - Proizvod za mašinsko učenje  asw:maximus koristi:

1) Vremenski izveštaj i vremensku prognozu regije (zajedno sa intenzitetom sunčevog zračenja, uglom sunčevih zraka itd.)

2) Istorijske podatke o proizvodnji elektrana

Kombinacijom ovih informacija može se generisati simulacija proizvodnje nove elektrane na proizvoljnoj lokaciji. U tom slučaju asw:maximus  koristi podatke koje ima o postojećim solarnim elektranama i predviđa najbolje lokacije za buduće solarne elektrane u zavisnosti od povoljnosti vremenskih i terenskih uslova na tim lokacijama.

asw:maximus daje numerička predviđanja, tako da se može izabrati konfiguracija elektrane tačno u skladu sa planovima o budžetu, potrebnom iznosu snage ili bilo kojim drugim zahtevima. Pored predviđanja proizvodnje električne energije postojećih elektrana, asw:maximus takođe predviđa proizvodnju potencijalnih, novih solarnih elektrana na izabranim lokacijama. Na taj način se istovremeno mogu kvalitetno planirati kako sadašnji, tako i budući poslovi.