Digitizacija, digitalizacija ili digitalna transformacija?

Srbija će novim zakonom, koji je u najavi od 1.1.2021. godine omogučiti bespapirno poslovanje. To znači veću transparentnost i pružanje pouzdane digitalne usluge koje ispunjavaju očekivanja građana i ekonomije. To su dovoljno jaki razlozi da pripremite svoj biznis za digitalnu transformaciju i digitalizujete ga.

digitalizacija

Srbija je, kao deo strategije za ulazak u EU, temu digitalne transformacije stavila visoko na svoj dnevni red.

Cilj digitalne transformacije je lakše prilagođavanje društva promenama u ekonomiji i politici.

Na putu ka digitalnoj transformaciji neophodno je proći kroz:

 1. Digitizaciju
 2. Digitalizaciju

Ove dve naizgled slične reči imaju različita značenja. Prema Gartneru digitizacija je transformacija podataka iz analognog u digitalin oblik, dok je digitalizacija upotreba digitalnih tehnologija kako bi se kompanija optimizovala i kao rezultat dobio novi prihod i prilike za stvaranje vrednosti.

Da ponovimo, digitizacija znači promenu analogne informacije (u pisanoj formi) u digitalni oblik tako da kompjuter može da je sačuva, procesuira i pošalje dalje.

Primeri digitizacije:

 • Skenirati fizički dokument sačuvati kao digitalni pdf dokument.
 • Skenirati stare slike sačuvati ih kao digitalni jpg dokument.
 • Digitizacija video traka.
 • Snimanje audia/videa.

Sada kad imate digitalne podatke spremne za digitalne tehnologije, možete da započnete proces digitalizacije.

Digitalizacija je upotreba digitalnih tehnologija kako bi se optimizovali procesi društva (kompanija) s tim da je krajnji cilj automatizacija. Digitalizacija je stalni proces koji se redovno mora ažurirati u skladu sa napretkom tehnologije.

Primeri digitalizacije:

 • Usklađivanje informacija o poslovanju izmedju dve kompanije pomoću CRM-a, umesto slanja otpremnica, računa putem mejla ili faksa.
 • Usklađivanje resursa vaše kompanije sa ERP sistemom umesto da zavisite od ljudske greške.
 • Umesto da nasumično birate cene, možete da koristite AI kako biste predvideli najoptimalnije cene koje će vam pružiti najveći povrat investicije.
 • Koristite BI alate, umesto da zavisite od “grupnog razmišljanja“.
 • Umesto da satima tražite neki dokument u papirnoj formi, naći ćete ga za par sekundi pomoću DMS-a.

ASW Inženjering je, prateći razvoj tehnologija i digitalnu revoluciju, razvio alate za digitalizaciju vaše kompanije ili organizacije.

Zašto je digitalizacija dobra?

 • Smanjuje troškove
 • Ubrzava tok poslovnih informacija (eksternih i internih)
 • Podatke imate u stvarnom vremenu (real-time data)
 • Umanjuje mogućnost ljudske greške
 • Eliminiše greške u transkripciji
 • Poboljšava pristup informacijama
 • Olakšava komunikaciju
 • Optimizuje poslovne procese
 • Unapređuje odlučivanje
 • Poboljšava produktivnost
 • Podstiče inovacije
 • Omogućava zaštitu podatka
 • Kreira Audit log (trail)
 • Procesuira Big data kako bi se unapredilo odlučivanje
 • Unapređuje uslove rada
 • Automatizuje procese

Da zaključimo, dokument digitizujete, kompaniju digitalizujete a društvo pripremate za digitalnu transformaciju. Ako želite da digitalizujete svoju kompaniju, ASW Vam stoji na raspolaganju.

Studija slučaja digitalizacije na primeru firme X

Firma X je digitalizovala svoj proces nabavke kroz asw rešenje.

Od asw proizvoda koriste se asw:dominus, asw:mercantis, asw:pontis i asw:libris.

Proces je bespapirni i real time (odvija se u realnom vremenu).

Od dokumenata se razmenjuju: narudžba, prijemnica i faktura. 

 • Broj dobavljača sa kojima je napravljena digitalizovana nabavka: 6
 • Broj trebovanja koji su razmenjeni u okviru asw rešenja u 2019. godini: 270 000 sa oko 2 800 000 stavki

Svaki dokument prati potvrda strane koja prima dokument. Ta informacija je važna da bi svaka strana znala šta da očekuje od suprotne strane i da reaguje u skladu sa tim (da poručuje nedostajuće količine od alternativnih dobavljača).

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati direktno:

0112071400 ili sales@asw.eu

Preuzmite Brošuru