Proizvod

Kompletno rešenje za vođenje i unapređenje apotekarskog poslovanja

asw:mercantis cloud PC kasa

Naš proizvod asw:mercantis nudi kompletno rešenje za vođenje i unapređenje vašeg apotekarskog poslovanja tako što kompletira vođenje i upravljanje apotekarskim objektom omogućavanjem sređivanja stanja, unos, kreiranje i primanje porudžbina, vođenjem izveštaja i KEP knjiga, vođenje popisa, kreiranje i vođenje cenovnika.

Pored standardnih funkcionalnosti koje pokrivaju rad maloprodajnih objekata, postoji niz funkcionalnosti kojim ovo rešenje omogućuje rad u apotekama, pokrivajući ključne procese, a to su rad sa receptima RFZO i vojnim receptima, kao i njihovo fakturisanje.

Benefiti korišćenja asw:mercantis cloud PC kase

 • Vođenje i upravljanje kompletnim apotekarskim objektom
 • Kreiranje i pravljanje cenovnika
 • Vođenje izveštaja i KEP knjiga
 • Unos, kreiranje i primanje porudžbina
 • Lako naručivanje robe
 • Sređivanja stanja - popis
 • Rad sa receptima (RFZO, Privatni, Vojni)
 • Fakturisanje recepata

Funkcije Rešenja

asw:mercantis cloud PC kasa rešenje za apoteke podrazumeva da je ceo informacioni sistem same kase instaliran na CLOUD-u.

Slika 1. Arhitektura Sistema

Slika 2. Infrastruktura Sistema

Funkcioniše tako što je za korišćenje i upravljanje Vašom PC Kasom potreban samo kompjuter, internet mreža i web browser (Chrome, Edge, FireFox).

Resursi poput servera, skladišta i baze podataka nalaze kod cloud service provajdera - kompanije Mainstream koja održava čitavu infrastrukturu i čini je uvek dostupnim putem internet mreže.

Slika 3. CLOUD Koncept sistema

asw:mercantis cloud PC kasa rešenje za apoteke je funkcionalno sastavljen od sledećih podsistema i modula:

Administracija i konfiguracija

 • Modul administracija BackOffice (BO)
 • Modul administracija kase (POS)

Podsistem Backoffice (BO)

 • Modul Maloprodaja

Podsistem Point of Sale (POS)

 • Modul Kasa
Rešenje je optimizovano i prilagođeno izgledu PC kase po tipu maloprodajnog objekta (npr. PC Kase na običnom računaru ili PC Kase sa ekranom na dodir).

Prednost asw:mercantis
cloud PC kase

01

Ulaganje

Niži startni troškovi uvođenja i instaliranja informacionog sistema na PC kasu kao i celokupne cloud infrastrukture.

02

Održavanje

ASW kompanija pruža održavanje samog informacionog sistema za PC kasu a kompanije Mainstream kao partner i cloud service provider pruža održavanje celokupne cloud infrastrukture, što podrazumeva i niži ili sasvim nepotreban nivo IT ekspertize korisnika

03

Skalabilnost

Efikasno se usklađuje sa rastućim potrebama poslovanja (otvaranja nove apoteke ili dodavanja nove kase)

Kako bi smo kreirali personalizovano rešenje za Vašu apoteku sa cenom, molimo vas da popunite formular