Zahtevi postavljeni tenderskom dokumentacijom su bili:

 

1. Uvođenje DMS sistema

2. Uvođenje ISO 9001 standarda

3. Snimanje stanja i kreiranje predloga rešenja za unapređenje postojećih sistema u agenciji

 

Prvi zahtev je ispunjen instalacijom i kastomizacijom asw:libris sistema. Uvođenjem DMS sistema postignuta je

centralizovanost i dostupnost dokumenata, sa struktuiranim meta-podacima i složenim metodama pretrage.

Uvođenje DMS sistema je usko povezano sa procesom uvođenja ISO 9001 standarda kojim se propisuju procedure

za upravljanje procesima i pratećom dokumentacijom. Sva dokumentacija vezana za ISO 9001 se nalazi na DMS

repozitorijumu.

 

Snimanje stanja i kreiranje predloga rešenja za unapređenje postojećih sistema je postignuto zahvaljujući

odličnoj saradnji sa zaposlenim u agenciji. Na osnovu izvršenog snimanja stanja svih trenutnih informacionih

sistema, napravljen je i predlog za uvođenje integralnog informacionog sistema uz integraciju sa DMS sistemom.

 

Projekat je uspešno završen i održana je obuka za korisnike i administratore DMS sistema, kao i interne proverivače za ISO 9001 standard.