U punoj sali na Elektrotehničkom Fakultetu u Beogradu, primarno studentima Odseka za računarsku tehniku i studentima Odseka za signale i sisteme ali i svim zainteresovanim, uključujući profesore i asistente ovog Fakulteta kao i predstavnika iz Ministarstva Finansija, Jela Spasić direktor sektora za razvoj, u uvodnom delu predstavila je kompaniju ASW, organizaciju unutar sektora za razvoj softvera, kao i tehnološki okvir u kojima se ASW proizvodi i rešenja kreću.

Kvalitet i prilagodljivost ASW rešenja, kao i podrška pri eksploataciji sistema, omogućili su ASW-u saradnju sa više od 100 kompanija iz različitih grana industrije, i pružili priliku da razvijaju svoj proizvodni portfolio kroz implementaciju kompleksnih informacionih sistema.

U glavnom delu predavanja, Filip Jekić Inženjer za Mašinsko učenje i Asistent na Matematičkom Fakultetu u Beogradu, svim prisutnim je predstavio metode i rezultate primene algoritama predikcije, optimizacije cena i personalizovane prodaje na primeru vodeće kompanije maloprodajnog biznisa u regionu.

Polazeći od podataka koje su ASW informacioni sistemi generisali dugi niz godina, ASW Laboratorija za Mašinsko učenje uspela je da napravi pravu revoluciju primenjujući najnovije algoritme mašinskog učenja. Upotrebom neuronskih mreža i metode pojačanih gradijenata (Gradient Boosting) rešili su neke od najvećih izazova u oblasti telekomunikacija, bankarstva i maloprodajnog biznisa.

Po oceni prisutnog profesora sa Elektrotehničkog Fakulteta u Beogradu Predraga Tadića – predstavljene metode pripadaju samom vrhu aktuelnih tendencija na polju Mašinskog učenja u svetu.