Da bi se postigao konačan cilj, projekat je morao biti dobro pripremljen i organizovan. Projekat se ogleda kroz nekoliko aspekata:

 

1) Razvoj

 

Tim ASW-a je u rekordnom roku razvio nove obrasce koje zakonodavac propisuje i stavio na raspolaganje timu za implementaciju u julu mesecu.

 

2) Infrastruktura/verzionisanje i implementacija

 

Kako bi svi klijenti imali mogućnost za implementaciju novog koncepta rešenja, najpre su morali imati odgovarajuću verziju sistema. Tim ASW-a je počeo sa pravljenjem plana instalacije verzije u junu, a zatim ceo juli mesec vršio instalacije verzija i implementirao koncept novih obrazaca za PDV prijavu.

 

3) Pripreme klijenata

 

Iako su se organizovale četiri radionice za upoznavanje sa novim načinom podnošenja PDV prijave, ASW tim je zajedno sa svakim pojedinačnim klijentom prolazio kroz nekoliko probnih prijava kako bi se što lakše savladao celokupan proces PDV obračuna.

 

Do 15. avgusta je proces obračuna PDV-a uspešno završen kod svih klijenata.

 

Statistika govori mnogo više od reči:

 

1. Broj održanih radionica: 4

 

2. Broj instalacija verzija: 35

 

3. Broj razlicith firmi na kojima je podešen POPDV: 45 (svi klijenti koji rade finansije u asw sistemu u Srbiji)

 

4. Broj firmi koje su obračunale PDV i spremile podatke za obrazac POPDV: 42

 

od toga:

*Broj firmi koje su predale elektronski POPDV: 19

*Broj firmi koje su ručno predale POPDV na osnovu obračunatih podataka: 23

 

5. Broj zahteva koji je rešen tokom implementacije POPDV: 252