Direktor Avlijaš naglašava da se IT tržište Srbije integriše sa svetom kao i o prilikama i manama na koje se možemo i moramo obazirati. Kompletan intervju možete naći ovde.