asw:mercantis softversko rešenje za maloprodaju omogućava laku integraciju sa eksternim ERP sistemima tako da nije neophodno menjati ceo sistem ukoliko želite da fiskalizujete svoj maloprodajni lanac.


Budite spremni za Novu fiskalizaciju. Kontaktirajte nas na sales@asw.eu