Operativno

asw:maximus i TMS (transport management system - sistem upravljanja transportom) mogu imati direktan pozitivan uticaj na aktivno poslovanje preduzeća, određivanja redosleda isporuke i sakupljanja, i optmizaciju ruta vozila.

Ključni operativni zadaci uključuju:

- Dinamičko svakodnevno planiranje (čak i za neplanirane isporuke i destinacije)

- Sedmični raspored

- Rad vozača (optimizovanje radnog opterećenja samog vozača, preraspodela u slučaju neplaniranog otkazivanja vozača)

- Validacija i / ili optimizacija postojećih ručno planiranih ruta

- Planiranje za više skladišta

 

Dinamičkim dnevnim rasporedom može se uštedeti novac i vreme, posebno za operacije u kojima ne postoji redovan obrazac dnevne isporuke (npr. kućne isporuke, nagle promene planova). Sedmični raspored je pogodniji za lance snabdevanja, gde se prevozi i isporuke planiraju najmanje jednu sedmicu unapred. Za firme sa više dostava, isporuke se mogu ručno uneti ili ih asw:maximus - TMS može automatski dodeliti po sistemu ekonomičnosti.

 

Strateško

Strateške koristi odnose se na planiranje potencijalnih budućih poslovnih situacija. Asw:maximus - TMS može pružiti organizacijama veće razumevanje potrebnih resursa i potencijalnih troškova vezanih za različite situacije.

Ključne strateške koristi uključuju:

- Planiranje potreba za resursima i izradu budžeta za prognozirano transportno poslovanje, sezonske razlike u potražnji nove ili stare transportne strukture

- Evaluacija alternativnih opcija

- Testiranje uticaja na resurse i troškove različitih parametara i pretpostavki (tj. Pružanje odgovora na pitanja 'Šta ako ....?')

- Testiranje efekta promena nivoa usluge za sve kupce

 

Komercijalno

Komercijalne koristi su kalkulacije transportnih resursa i troškova za određeni skup postojećih ili planiranih radnih parametara. Oni mogu imati uticaj na aktivne operacije.

Ključni komercijalni zadaci uključuju:

- Pomaganje u pripremi podnošenja ponuda za tendere i izračunavanje potrebe vozila, radne snage i sati kako bi se dokazala kompetentnost i ekonomičnost

- Modifikacija poslovanja ili određivanje najisplativije vrste poslovanja transportom

tms-rutiranje