Tableau licence

Tableau - najmoćnija, najbezbednija i najfleksibilnija analitička platforma za vaše podatke.

Iskoristite snagu svojih podataka. Oslobodite potencijal svojih ljudi. Izaberite platformu za analitiku koja je promenila svet poslovne inteligencije.

Izaberite

Kako da pretvorite kolektivni potencijal ljudi u konkurentsku prednost?

Naoružajte ih podacima, otključajte njihovu radoznalost i oslobodite njihovu kreativnost. Omogućite timovima da rade brže i pametnije tako što ćete izabrati besprekornu analitičku platformu. Pripremite podatke za analizu. Kreirajte izvore podataka i kontrolne table. Objavite i delite sadržaj. Saradjujte. Sve sa sigurnošću i upravljanjem koje vam je potrebno.

Vrste Licenci:

:Tableau Creator:

Povežite, pripremite i uklopite bilo koji skup podataka bez kodiranja.

Dobijajte upozorenja, pratite dešavanja i sarađujte sa celom svojom kompanijom.

:Tableau Explorer:

Uređujte i izrađujte vizualizacije direktno na internetu.

Interaktujte, drilujte i filtrirajte podatke na analitičkoj i kontrolnoj tabli.

:Tableau Viewer:

Korisnici su uvek povezani sa podacima uz pravilno upravljanje prava pristupa i bezbednost.

Radi na kompjuteru ili na mobilnim uređajima pružajući isto iskustvo

Detaljni sadržaj funkcija svake licence

  Creator Explorer Viewer
Web i mobilni pristup + + +
Ugrađeni sadržaj + + +
Interakcija sa vizuelizacijama i dashboard-ima + + +
Preuzimanje vizualizacija kao slika (.pdf, .png) + + +
Preuzmite sažete podatke + + +
Preuzmite potpune podatke + +  
Kreirajte i podelite prilagođene prikaze + +  
Komentari na kontrolnoj tabli ili vizualizaciji + + +
Napravite pretplatu za sebe + + +
Primajte upozorenja o podacima + + +
Kreirajte pretplate za druge + +  
Kreirajte upozorenja o podacima + +  
Izmenite postojeće workbook-ove i vizuelizacije + +  
Kreirajte i objavite novi radni workbook iz postojećeg objavljenog izvora podataka + +  
Kreirajte i objavite novi workbook sa novim izvorom podataka +    
Kreirajte i objavite nove izvore podataka +    
Kreirajte nove workbook-ove na osnovu unapred pirpremljenih "Starters Dashboard-a" +    
Kreirajte nove tokove podataka (.tfl) +    
Uredite i izmenite tok podataka (.tfl) +    
Izvezite podatke (.tde, .hiper ili .csv) +    
Objavite i pokrenite protok +    
Isplanirajte protok + +  
Pratite performanse i kvalitet protoka +    
Upravljajte korisnicima i dozvolama + +  
Upravljajte sadržajem i potvrđujete izvore podataka + +  
Administracija servera +    
Tableau Server - Hostovano na privatnim Cloud serverima EUR 63 32 11
Tableau Online - Hostovano na Tableau serverima EUR 63 38 13
       

Testirajte Tableau, preuzmite besplatnu trial verziju licence

https://partners.tableau.com/UserData/1167/Mailings/e26a166b-c7a4-45ca-89d2-ed0fae973a41.htm

Preuzmite Brošuru

Preuzmite Brošuru