Podrška

Uvek smo na usluzi svojim korisnicima, a da bismo dodatno poboljšali kvalitet usluge, komunikaciju i dostupnost informacija, razvili smo asw:portal. Određenim delovima portala mogu pristupiti svi korisnici interneta, međutim, portal je pre svega namenjen korisnicima aplikativnih proizvoda kompanije ASW Inženjering.

Ukoliko kao klijent naše kompanije želite da pristupite zaštićenom sadržaju asw:portala, obratite se ASW administratoru koji će za vas kreirati jedinstveno korisničko ime i lozinku.

Sadržaj zaštićenih stranica portala prvenstveno je kreiran da bi bio dostupan menadžmentu kompanija koje su klijenti ASW Inženjering-a, članovima njihovog IT sektora, ali i svim drugim članovima njihovog tima zainteresovanim za novosti i informacije koje se tiču upotrebe ASW proizvoda i korisničke podrške.

Advantages
Transparentnost lokacija
Smanjenje troškova
Kratko vreme odziva
Connection
Telefon
Email
Instant messaging
Modem / Internet (VPN)
VNC / Telnet

Helpdesk Info

Radno vreme korisničke podrške je od ponedeljka do petka, u periodu od 8:30 do 16:30 časova. Van radnog vremena, subotom i nedeljom, kao i danima državnih praznika Republike Srbije, korisničku podršku pružamo u režimu podrške van radnog vremena.

Zahtev korisničkoj podršci možete da uputite putem portala ili e-maila.

Za podnošenje zahteva putem e-maila potrebno je odabrati mail adresu namenjenu konkretnom proizvodu na koji se zahtev odnosi.

asw:sapiens
Sistem za podršku u odlučivanju
asw:mercantis
Sistem za upravljanje maloprodajnim objektima
asw:dominus
Centralni ERP sistem
asw:officius
CRM sistem
asw:temporis
Sistem za upravljanje parking službe
asw:credis
Sistem za naplatu i korisničku podršku
Sistemski hardver i softver.

Korisnička podrška van radnog vremena

Tip podrške u režimu van radnog vremena moguće je pružiti samo u slučaju hitnih zahteva. Vreme utrošeno na rešavanje zahteva u ovom režimu množi se sa faktorom 1.5. Zahteve je moguće podneti na sledeće brojeve telefona, shodno proizvodu za koji je podrška potrebna:

asw:mercantis (maloprodaja)

Ponedeljak – Petak

16:30 - 20:00

Subota

08:30 - 22:00

Nedelja

08:30 - 15:00

asw:dominus (centralni sistem)

Subota

08:30 - 16:30

Direktna podrška sa vašeg računara

Za podršku putem direktnog pristupa Vašem računaru, pritisnite sledeće dugme za preuzimanje aplikacije, a nakon toga pokrenite preuzetu aplikaciju.