Akademija Za Pripravnike

ASW Inženjering je januara 2016. godine po prvi put organizovao Akademiju, odnosno centar za obuku mladih inženjera koji se osposobljavaju i sertifikuju za rad u informatičkoj sferi.

Po završenoj Akademiji polaznici dobijaju mogućnost zaposlenja u ASW Inženjering-u ili kod drugih partnerskih kuća.

Do sada su uspešno završene tri "generacije" Akademije, dok je četvrta u toku.

Program obuke obuhvata:

  • Ovladavanje u skladu sa ishodima definisanim u planovima i programima rada u ASW-u
  • Osposobljavanje za rad u asw:dominus i asw:mercantis sistemu
  • Instalacija i podrška za asw:dominus i asw:mercantis sisteme
  • Sistematizacija znanja za Linux I SQL
  • Upoznavanje sa arhitekturom ASW sistema

Po završetku Akademije svi polaznici prolaze testiranje usklađeno sa sistemom upravljanja. Polaganje testova se završava dodelom sertifikata odgovarajućih nivoa usvojenih znanja. Nakon dodele sertifikata polaznici prelaze u timove za implementaciju, korisničku podršku i vođenje projekata, gde se uže specijalizuju i napreduju u okviru radnog mesta ili mogu preći u timove naših partnera.

Vesti

ASW Multi-tenant aplikacija za akvizicije

Supernova, poslovni koncept koji je nastao akvizicijom pojedinih telekomunikacijskih kompanija zbog razvoja biznisa i objedinjavanja resursa, će uskoro koristiti ASW multi-tenant rešenje na Cloud-u. Cilj je omogućavanje skalabilnosti, optimizacije i centralizacije poslovnih procesa.

ASW ERP (asw:dominus) na Oracle Cloud-u za Marriott

Jula 2019. ASW Inženjering podiže svoj ERP na Oracle Cloud, da bi zadovoljili potrebe hotela Marriott u Banja Luci.